Merhaba Verlag und Werbeagentur
Ana Sayfa Hakkımızda 2020 Sayıları
Reklam İletişim Künye
Güney Almanya'nın en büyük Türkçe gazetesi
Sayy: 590 - 30.01. - 27.02.2020 Son sayı için tıklayın
Nerede
  Ana Sayfa
  Hakkımızda
  2020 Sayıları
  Fiyat Listesi
  Reklam
     Başvurusu
  Baskı Tarihleri
  İletişim / Kontak
  Arşiv [Sayfalar]
  Arşiv Haberler
 
 
nerede 2019/20
 
 
Spor 2020/21
 
 
Saglik 2019/20
 
 
Tatil 2019/20
 
 


Dein PLZ:

 
Merhaba'dan Haberler

SYKP Almanya 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi

12 -13 Ekim 2019’da Frankfurt yakınlarında Zwingenberg’de gerçekleştirilen SYKP Almanya 4. Olağan Kongresi...

AF (Zwingenberg) 
Resim galerisi için tıklayın
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Almanya örgütü, 4. Olağan kongresini, kapitalist sistemin 2008 yılında içine girdiği krizin etkilerinin devam ettiği; Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonrasında ortaya çıkan “tek kutuplu” dünyanın sona erdiği; dünyanın çeşitli coğrafyalarında bir yandan farklı toplumsal muhalefet dinamiklerinin diğer yandan da aşırı sağcı, muhafazakar ya da ırkçı eğilimlerin belirdiği tarihsel bir zaman diliminde, 12 -13 Ekim 2019’da Almanya/Zwingenberg’de gerçekleştirdi.

SYKP Almanya Kongresi’nin açılış konuşmasını Ertuğrul Kürkçü yaparken, Türkiye’den kongreye katılan SYKP MYK üyesi Erdal Kara da siyasi gelişmeler ve partinin tutumu üzerine sunum gerçekleştirdi.

Yeni seçilen Avrupa koordinasyonda da görev alan Zeki Yaş Avrupa ve özellikle Almanya’daki siyasal gelişmeler üzerine bir rapor sunarak önümüzdeki süreçte yoğunlaşılacak konulara işaret etti.

İki yılda bir gerçekleşen kongrede bu süre zarfında Almanya faaliyetlerini koordine edecek yeni koordinasyon grubu ve etik kurul da seçildi. SYKP Almanya Koordinasyonuna Duygu Yıldız, Osman Çağköylü, Zeki Yaş ve Yiğit Yirmibeş seçilirken, Etik kurula da Nevra Akdemir, Saffet Toprak ve Leyla Uyar seçildiler.

En önemli devrimci olanağın devrimci öznenin varlığı olduğu vurgulanan kongrede, enternasyonalist bir bilinçle, SYKP üyelerinin bulunduğu her coğrafyada süregiden mücadelenin bir parçası olduğuna ve aynı zamanda Türkiye’de süregiden devrimci mücadelenin dünya halklarının mücadelesinin parçası haline getirilmesi için çabalandığına dikkat çekildi.

Kongrede, dünya halklarının karşı karşıya kalması muhtemel saldırıları ve bu saldırılara karşı geliştirilmesi gereken taktikleri, stratejileri ve günümüz gerçekliği içerisinde sahip olunan devrimci olanakları tartışan SYKP Almanya örgütü, yayınladığı sonuç metninde Rojava Direnişini, Türkiye SYKP örgütünü ve direniş bayrağını yere düşürmeyen tüm devrimcileri, Sarı Yeleklileri, Hindistan’dan Çin’e sömürüye karşı mücadele eden işçi sınıfını, İklim direnişçilerini, Kadın özgürlük mücadelesini, LGBTİQ’lerin hetrosexsizme ve homofobiye karşı direnişlerini selamlayarak Almanya’da, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyanın yer yerinde yükselen sağa, ırkçılığa, faşizme, cinsiyetçiliğe ve doğa düşmanlığına karşı mücadeleye çağırdı.

SYKP Almanya örgütünün kongreden sonra yayınladığı sonuç metnin tam hali şöyle:

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Almanya 4. Olağan Kongresi Sonuç Bildirgesi
12 -13 Ekim 2019 Almanya/Zwingenberg
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Almanya örgütü, 2019 yılı kongresini, kapitalist sistemin 2008 yılında içine girdiği krizin etkilerinin devam ettiği; Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonrasında ortaya çıkan “tek kutuplu” dünyanın sona erdiği; dünyanın çeşitli coğrafyalarında bir yandan farklı toplumsal muhalefet dinamiklerinin diğer yandan da aşırı sağcı, muhafazakar ya da ırkçı eğilimlerin belirdiği tarihsel bir zaman diliminde, 12 -13 Ekim 2019’da Almanya/Zwingenberg’de gerçekleştirdi.

Kongrede, dünya halklarının karşı karşıya kalması muhtemel saldırıları ve bu saldırılara karşı geliştirilmesi gereken taktikleri, stratejileri ya da günümüz gerçekliği içerisinde sahip olduğumuz devrimci olanakları tartışan SYKP, vardığı sonuçları devrimci kamuoyuna iletmeyi görev bilir:

***

En önemli devrimci olanağın devrimci öznenin varlığı olduğunu vurgulayan kongre, enternasyonalist bir bilinçle, üyelerinin bulunduğu her coğrafyada süregiden mücadelenin bir parçası olmanın ve aynı zamanda Türkiye’de süregiden devrimci mücadeleyi dünya halklarının mücadelesinin parçası haline getirmenin önemini vurgular. Kongremiz, bu bağlamda, Türkiye’deki zor koşullar altında mücadele bayrağını yere düşürmeyen yoldaşlarını içtenlikle selamlar, coğrafi ayrımlara takılmaksızın Türkiye, Ortadoğu ve dünya devrimleri için hep birlikte mücadelenin önemine vurgu yapar.

***

Rojava’da Kürt Özgürlük Hareketi’nin askeri / ideolojik öncülüğünde sürdürülen ve yıllara yayılan fedakar mücadeleler sonucunda, güçlü bir halk direnişi / katılımı ile elde edilen kazanımlar, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) uzunca bir zamandır sürdürdüğü faşizmi kurumsallaştırma çabaları çerçevesinde yoğun bir saldırı altında.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde, asıl olarak Kürt Özgürlük Hareketi’nin formüle ettiği ve sosyalist hareketin azımsanmayacak bir kesiminin de desteklediği taktik yönelim sayesinde önemli bir darbe alan AKP, 2015 Haziran seçimleri sonrasında denediği, Kürtlere karşı savaşarak faşizmi kurumsallaştırma politikalarını yeniden hayata geçirme çabasında.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) daha önce de defalarca görülen tutarsızlığıyla verdiği “tezkere” desteğine rağmen, 2015 döneminden farklı olarak, bu defa Kürdistan’a saldırının ilk sonucu “saray rejimi”nin konsolide olması değil, uluslararası ortamda ve “saha”da yalnızlaşması oldu.

Bir başka ifadeyle, “saray rejimi” diplomatik olarak önemli kayıplar verdi.

Kuşkusuz, diplomatik kayıplar önemli olmakla birlikte, asli olan devletler sistemi nezdinde değil, halkların mücadeleleri sonrasında ve halkların kazanımları karşısında kaybedilen mevzilerdir. Bu bağlamda saray rejimi, dünya halkları nezdinde önemli bir prestij kaybına uğramış ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen protesto dalgası ile ile karşı karşıya kalmıştır. Kuşkusuz bunların gerçekleşmesini sağlayan yegâne gerçeklik Kürt halkının başta Rojava olmak üzere Kürdistan’ın farklı parçalarında elde ettiği kazanımları koruma noktasındaki direngenliğidir, kararlılığıdır.

Kongre, Kürt halkının Kürdistan’daki kazanımlarını korumaya, IŞİD caniliğini ve bu caniliğin doğrudan ya da dolaylı tüm destekçilerini, müttefiklerini bölgeden temizlemeye dönük mücadelesini selamlar; dahası, kendi mücadelesi olarak gördüğünü belirtir.

***

Kongre, neo-liberalizmin “başka bir alternatif yok” ve “tarihin sonu” gibi söylemler eşliğinde hegemonyasını inşa ettiği dönemlerin geride kaldığı tespitini yapar. Kapitalist sistemin 2008 yılında içine girdiği krizin yanında, 2000’li yılların başından bu yana, dünyanın farklı yerlerinde, farklı biçimler alarak karşımıza çıkan, savaş karşıtı hareketten işçi sınıfı hareketine, kadın muhalefetinden ekoloji hareketine, toplumsal muhalefetin tüm biçimlerini bu durumun önemli göstergeleri olarak kabul eder.

İşçi sınıfının devrimci potansiyelinin kendisini günden güne daha fazla hissettirdiğini kabul eden kongre, başta Hindistan’daki kitlesel işçi sınıf grevleri, ABD’deki otomotiv sektörü grevleri ve Fransa’daki “sarı yelekliler”in aylardır sürdürdükleri direniş olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerindeki sınıf hareketlerini coşkuyla selamlar.

***

İnsanın doğa üzerindeki egemenliğinin insanın insan üzerindeki egemenliğini de beraberinde getirdiği devrimciler açısında genel kabul gören bir gerçeklik. Bu gerçekliğin günümüzdeki açığa çıkış biçimi ise, karşı karşıya kaldığı krizleri, giderek daha fazla alanı metalaştırarak aşmaya çalışan kapitalist üretim ilişkilerinin doğa üzerinde yarattığı tahribat. Hayatın her alanını daha fazla karın zemini haline getirdikçe ve başta emekçiler ve yoksullar olmak üzere dünya halklarının yaşamını giderek daha fazla tehdit ettiği ölçüde sınıfsal bir sorun haline de gelen ekoloji alanı, anti kapitalist mücadeleler açısında önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu bağlamda kongre, başta Avrupa’da ortaya çıkan iklim grevleri olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında açığa çıkan ekoloji mücadelelerini selamlar, bu mücadeleleri anti-kapitalist bir eksene taşımak için mücadele edeceğini bildirir.

***

Kongre, Tunus’tan Hindistan’a, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Almanya’dan, Sudan’a, Ekvador’a farklı coğrafyalarda açığa çıkan toplumsal muhalefeti selamlamakla birlikte, kapitalist üretim ilişkilerinin karşı karşıya kaldığı krizin doğrudan yansıması olan ve dünyanın farklı yerlerinde açığa çıkan otoriterleşme eğilimlerini tespit eder.

Kongre bahsi geçen otoriterleşme dalgasının yarattığı sağcılaşma, muhafazakârlaşma ve ırkçılık dalgasının ve bu dalgadan kadınlara düşen payın ayırdında olduğunun altını çizer.

***

Kongre, yükselen sağ, muhafazakâr, otoriter siyasetle birlikte erkek egemenliğinin, patriarkanın da atağa geçtiğine dikkat çeker, kadınların özel ya da kamusal alandaki sömürü, tahakküm ve şiddete karşı yürüttükleri mücadelelerinde her zaman birlikte olacağını belirtir. Dünyanın dört bir yanını saran kadın grevleri, kadın bedenini tahakküm altına almayı hedefleyen kürtaj kısıtlaması ve benzeri düzenlemelere, işyerindeki cinsiyet ayrımcısı uygulamalara karşı, “elini bedenimden çek” ve “eş değer işe eşit ücret” diyerek Patriarkaya karşı mücadele eden kadın hareketini selamlar. Heteroseksist dayatmalara ve homofobiye karşı LGBTIQ’lerin verdiği mücadeleyi cinsiyet özgürlüğü için başat mücadelelerden biri olarak görür ve selamlar.

***

Kongre Almanya için Alternatif (AfD) benzeri aşırı sağcı yapıların yükselişinden, yeniden hortlayan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü cinayetlerinden, toplumsal hayatın farklı alanlarında görülen ırkçılık / ayrımcılık pratiklerinden ve benzeri gelişmelerden hareketle yukarıda bahsedilen sağcılaşma, muhafazakârlaşma ve ırkçılık eğiliminin Almanya’daki varlığının altını çizer.

Kongre Almanya’daki aşırı sağcı, muhafazakâr ve ırkçı eğilimlere, hareketlere karşı, enternasyonalist bir bilinçle mücadele edeceğini ilan eder, bu çerçevede mücadele eden tüm yapıları selamlar ve kendisini bu yapıların doğal bir parçası sayar.

SYKP Almanya Örgütü
Teilen
2019-11/01-Sayı-587
metzgerei-marx
mbf-transporte.de
limousine-service-ulm
Takvim
Interna
Fehmy und Fesih
Türkische Spezialitäten Schillergarten
Signboxx
Cigköftem
Grafithek
Designmatic
AK-SU
Sayfam
Dis Doktoru - Kangal
Aydoğan Elektronik
Avukatlık Bürosu KARAKAŞ
Merhaba TV
Anwaltskanzlei KARAAHMETOĞLU & KOLLEGEN